MÙA CAO ĐIỂM 15/4/2018 – 5/9/2018

1,100,000 VND / ĐÊM

MÙA THẤP ĐIỂM 5/9/2018 – 31/12/2018

930,000 VND / ĐÊM