MÙA CAO ĐIỂM 01/04/2018 – 30/09/2018

1,040,000VND / ĐÊM

MÙA THẤP ĐIỂM 30/09/2018 – 31/12/2018

900,000VND / ĐÊM